Tháng 7/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết 4.555 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.809 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 2.745 hồ sơ.

Thời gian qua, bên cạnh chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác và chống thất thu thuế, Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.

Trong đó số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 2.548 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng là 5.167 hồ sơ.

Ngày 04/6/2019, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 202/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Đây là nội dung Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo công bố mới nhất về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018, Thái Bình nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 684 hồ sơ, đạt 22,8%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.967 hồ sơ đạt 65,5%, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 01 hồ sơ, đạt 0,03%.

Trong tháng, Trung tâm hành chính công tỉnh giải quyết 2.261 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn 872 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.387 hồ sơ.

Chiều ngày 2/1, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018 tại Trung tâm hành chính công tỉnh đã giải quyết 48.801 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn 24.530 hồ sơ, đạt 50,26 %; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 24.251 hồ sơ, đạt 49,69 %; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 20 hồ sơ, bằng 0,05%.

Năm 2018, hoạt động của Trung tâm Hành chính công (TTHCC) và đường dây nóng của huyện được duy trì hiệu quả. Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ trong mỗi thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, cắt giảm và được rút ngắn thời gian giải quyết.

Tháng 11/2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết 3.089 hồ sơ
Video