Tháng 12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) tiếp nhận 3.752 hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” và đã giải quyết 2.969  hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% trước và đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Sáng 7/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019.

 

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm), tháng 11/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 5.708 hồ sơ để giải quyết, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới là 4.576 hồ sơ, số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 1.132 hồ sơ.

Chiều ngày 14/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh họp nghe Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm từ ngày 1/10 đến ngày 31/10/2019.

Sáng ngày 1/11, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình.

            Sau 01 tháng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) tiếp nhận 1.237 hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” và đã giải quyết 613 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%  trước và đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong Quý III năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh 388.305 hồ sơ; trong đó 370.962 hồ sơ mới tiếp nhận, 16.677 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua, 666 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm), tháng 9/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 8.051 hồ sơ để giải quyết, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới là 5.377 hồ sơ, số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 2.674 hồ sơ.

Sáng ngày 20/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Những năm gần đây, tỉnh Thái Bình đã quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI không ngừng được cải thiện và thăng tiến trên bảng xếp hạng toàn quốc. Để có sức hút hơn nữa đối với các nhà đầu tư, nhất là khi tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang hướng đến việc giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ.

Các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong quý III/2019, trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai và thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Video