Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Sáng ngày 8/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (Tổ công tác) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thứ nhất, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp.

Sáng ngày 19/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện cải các thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 và Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR INDEX) năm 2022.

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với cải cách tư pháp góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch Triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022.

Thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có Văn bản số 1430/UBND-NCKS ngày 04/5/2022 chỉ đạo thực hiện

Trong tháng, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 Năm 2022, các bộ, ngành và địa phương kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Quý I năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiều lĩnh vực thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là lĩnh vực Tài chính, Tư pháp; lĩnh vực đất đai tiếp tục có nhiều chuyển biến khá tích cực, đã giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân.

Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Video