Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm), tháng 9/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 8.051 hồ sơ để giải quyết, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới là 5.377 hồ sơ, số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 2.674 hồ sơ.

Sáng ngày 20/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Những năm gần đây, tỉnh Thái Bình đã quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI không ngừng được cải thiện và thăng tiến trên bảng xếp hạng toàn quốc. Để có sức hút hơn nữa đối với các nhà đầu tư, nhất là khi tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang hướng đến việc giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ.

Các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong quý III/2019, trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai và thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tháng 8/2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giải quyết 4.555 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 2.085 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 2.864 hồ sơ.

 

Tháng 7/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết 4.555 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.809 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 2.745 hồ sơ.

Thời gian qua, bên cạnh chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác và chống thất thu thuế, Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.

Trong đó số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 2.548 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng là 5.167 hồ sơ.

Ngày 04/6/2019, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 202/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Đây là nội dung Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo công bố mới nhất về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018, Thái Bình nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 684 hồ sơ, đạt 22,8%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.967 hồ sơ đạt 65,5%, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 01 hồ sơ, đạt 0,03%.

Video