A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến Xương: Nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Kiến Xương.

Chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày càng nâng cao thông qua thực hiện và duy trì hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và Bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn, với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng tinh gọn, đơn giản, dễ thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính (CCHC).

Có được những chuyển biến tích cực này, yếu tố đầu tiên phải ghi nhận là công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện luôn kịp thời và cụ thể. Lãnh đạo huyện, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC, thực hiện việc công bố TTHC kịp thời, đồng thời thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. UBND huyện đã ban hành quyết định kiện toàn bố trí công chức, viên chức làm việc thường xuyên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Kiến Xương và công chức, viên chức đầu mối thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc các phòng, ban.

Coi trọng công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn huyện đã tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phóng sự phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trên Cổng thông tin điện tử của huyện; thông qua các hội nghị giao ban, các lớp tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. UBND huyện đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, tập huấn công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật lên cổng dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống thông tin khác của tỉnh.

Về thực hiện quy định công khai TTHC, các đơn vị, địa phương đã áp dụng nhiều hình thức công khai TTHC phù hợp, 100% các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của huyện để đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 100% các cơ quan, đơn vị địa phương đã tổ chức niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết dưới 02 hình thức bắt buộc: trên bảng niêm yết đặt tại trụ sở làm việc và đóng thành Bộ TTHC theo từng lĩnh vực đặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trung tâm Hành chính công của huyện cập nhiệt liên tục các quyết định, quy định của tỉnh về bãi bỏ hoặc thêm mới các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và tiến hành niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính cấp huyện theo 02 hình thức là: Đóng sổ bộ TTHC và bảng điện tử để người dân tra cứu nội dung.

Ngay sau khi UBND tỉnh có các Quyết định bãi bỏ hoặc công bố các thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các phòng ban có liên quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và Bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quyết định của UBND tỉnh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai và thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ và nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, kết quả 100% số mẫu đều âm tính.

Tính riêng trong quý II/2021, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của huyện Kiến Xương là 47.017 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến); trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận là 46.381 hồ sơ (75 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến); số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 636 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): số hồ sơ đã giải quyết là 46.345 (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 439, đúng hạn là 45.831); số hồ sơ đang giải quyết là 672. Đến nay, UBND huyện chưa nhận được phản ánh, kiến nghị gì của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính.

Quý III/2021, UBND huyện Kiến Xương sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; thực hiện niêm yết công khai TTHC khi có văn bản sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh; công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC; tiếp nhận và phân loại kịp thời các phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC....

Để tăng cường các hoạt động kiểm soát TTHC góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện Kiến Xương đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC; bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh; nâng cấp, cải tiến hệ thống phần mềm nhập liệu dữ liệu kiểm soát thủ tục hành chính giúp kỹ năng thực hiện báo cáo nhanh gọn và hiệu quả...

 


Tác giả: PV
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video