A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2021 tỉnh Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,86%

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong năm 2021 là 1.150.343 hồ sơ; trong đó số hồ sơ trực tuyến là 69.635 hồ sơ, số hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 1.065.067 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 15.641 hồ sơ.

Số hồ sơ đã giải quyết là 1.139.324 hồ sơ; trong đó số hồ giải quyết trước hạn là 114.977 và đúng hạn là 1.022.796 (chiếm 99,86%) hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là: 1.551 hồ sơ (chiếm 0,14%).

Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích

Số hồ sơ đang được giải quyết là: 11.019 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ trong hạn là: 10.686 hồ sơ, số hồ sơ chưa trả và quá hạn là: 333 hồ sơ. Số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: 996.023 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn là: 984.856 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là: 9.319 hồ sơ, số hồ sơ quá hạn là: 1.842 hồ sơ.

Nguyên nhân chủ yếu của các hồ sơ quá hạn là do hồ sơ lĩnh vực đất đai, thanh tra phức tạp cần xác minh thêm, tranh chấp đất đai, hồ sơ không đồng bộ, cần bổ sung; do lỗi hệ thống khi cập nhật kết quả thủ tục hành chính; cán bộ chậm cập nhật trên phần mềm hệ thống.


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video