A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2021, toàn tỉnh có tổng số 1.647 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Thái Bình đã thành lập 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 08 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và 260 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, với tổng số 1.144 cán bộ, công chức.

 

Trong năm 2021, toàn tỉnh có tổng số 1.647/1.711 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó có 1.324 TTHC cấp tỉnh, 225 TTHC cấp huyện và 98 TTHC cấp xã. Tổng số TTHC được xây dựng quy trình nội bộ là: 1.647 TTHC/1.711 TTHC.

Bộ phận giải quyết TTHC của Công an tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Song song với đó, tỉnh triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, với tổng số 1.510 TTHC; trong đó có 1.304 TTHC được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chiếm 98,5% và 206 TTHC được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh, chiếm 91,6%.

Đồng thời, việc hực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của tỉnh Thái Bình; trong đó giao cho 14 sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã rà soát để cung cấp tối đa các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 825 thủ tục hành chính/dịch vụ công mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thái Bình năm 2021.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành chủ động tái cấu trúc quy trình, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong năm, toàn tỉnh đã giải quyết tổng số 95.148 hồ sơ phát sinh, trong đó có 56.091 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và 39.057 hồ sơ mức độ 4.


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video