A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quý II/2021, toàn tỉnh giải quyết 365.946 hồ sơ thủ tục hành chính

Quý II/2021, toàn tỉnh giải quyết 365.946 hồ sơ thủ tục hành chính, chiếm 99,99% hồ sơ.

 

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong Quý II năm 2021 là 372.121 hồ sơ. Trong đó, có 13.832 hồ sơ trực tuyến. Số hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 350.256 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 8.033 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 365.946 hồ sơ; trong đó có 36.353 hồ giải quyết trước hạn 329.387 hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Hồ sơ được giả quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 336.771 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn là  331.019 hồ sơ, 5.622 hồ sơ số hồ sơ đang giải quyết.

Đồng thời với việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, y ban nhân dân tỉnh đã địa phương hóa và công khai toàn bộ TTHC đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Trong quý II/2021, việc rà soát thủ tục hành chính được triển khai theo kế hoạch. Trong quá trình rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng, thực hiện tại tỉnh, tỉnh Thái Bình chủ động cắt giảm 40% thời hạn giải quyết của các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.


Tác giả: Quang Anh
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video