A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố. Trường hợp hồ sơ TTHC nộp trực tuyến thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố. Đồng thời, tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Hỗ trợ, hướng dẫn cho nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh chủ động liên hệ, phối hợp các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định; tuân thủ các quy định nghiệp vụ và quy trình về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; bảo đảm an ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các điểm phục vụ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng dịch vụ; thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các TTHC nhằm phục vụ cho công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đảm bảo tính chính xác về thành phần hồ sơ khi tiếp nhận và thời gian trả kết quả theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh định kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng sau của quý) hoặc đột xuất thực hiện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông bằng văn bản về tình hình cung ứng dịch vụ nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Tác giả: Tin, ảnh: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video