A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính

Chiều ngày 16/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đúng quy định, có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC. Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đã cơ bản bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tinh gọn, hợp lý, cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, phát huy năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính, chuyên nghiệp và thân thiện. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí lãnh đạo trực, giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” bảo đảm các TTHC được giải quyết tại chỗ, nhiều TTHC được giải quyết trong ngày, trước thời hạn. Trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 78.317 hồ sơ, trong đó cơ bản các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 94%.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm kết quả giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân nhanh chóng, thuận tiện, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm có hiệu quả. Tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố sớm sơ kết việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, xác định rõ tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là việc để chậm, quá hạn trong giải quyết một số hồ sơ, thủ tục. Đối với các TTHC bắt buộc phải đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần nhanh chóng thực hiện để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ, kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, cá nhân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”. Quan tâm hơn đến việc bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh rất nặng nề, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần có các biện pháp đồng bộ, toàn diện, trong đó cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh thời gian qua.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Nguồn:https://baothaibinh.com.vn/news/1/123673/tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-to-chuc-ca-nhan-den-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video