A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 83,7% hồ sơ trước hạn

Tháng 01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 6.164 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn là 5.184 hồ sơ, đạt 83,7%; giải quyết đúng hạn 1.008 hồ sơ, đạt 16,3%.

 

Trong tháng, tổng số hồ sơ tiếp nhận để giải quyết là 7.275 hồ sơ, bao gồm 1.111 hồ sơ tháng 12/2020 chuyển sang và 6.164 hồ sơ tiếp nhận mới. Trung tâm đã nhận và trả kết quả qua đường bưu điện 772 hồ sơ, đạt 12,4 %; giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 2.064 hồ sơ.

Các sở, ban, ngành cơ bản đã thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, số lượng hồ sơ đã giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” trong tháng là 5.993 hồ sơ, đạt 96,7%.

100%, tổ chức, cá nhân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp rất lịch sự, thân thiện, dễ gần. Đánh giá về mức độ hài lòng chung, có 99% tổ chức, cá nhân rất hài lòng; 01% hài lòng.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video