A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 10/2021 có 82,28% số hồ sơ được giải quyết trước hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong tháng, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bàn hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng để giải quyết là 5.885 hồ sơ, trong đó số hồ sơ của tháng 9 chuyển sang là 613 hồ sơ; Số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng là 5.272 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong tháng là 5.084 hồ sơ, trong đó có 4.183 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 82,28%. Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua đường bưu điện: 983 hồ sơ, đạt 19, 2%.

Trong tháng đã giải quyết 3.420 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận và giải quyết 4.982 hồ sơ theo phương án “5 tại chỗ” với 82,15% hồ sơ giải quyết trước hạn

Trong tháng, Trung tâm tiếp tục thực hiện lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm, trong đó 100 % đánh giá thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp là rất lịch sự, thân thiện, dễ gần; 92,1% đánh giá rất hài lòng; 7,9% đánh giá hài lòng; không có phiếu đánh giá bình thường và không hài lòng.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video