A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 2/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.180 hồ sơ thủ tục hành chính

Theo báo cáo, hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định đúng quy trình, quy định. Trong tháng, đã giải quyết 5.180 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 4.061 hồ sơ, đạt 78,4% và 1.119 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 21,6%.

 

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 là 1.700 hồ sơ; trong đó số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 1.4.21 hồ sơ (đạt 85,5%; đã được giải quyết trước hạn là 1.295 hồ sơ, đạt 76,1%; giải quyết đúng hạn 405 hồ sơ, đạt 23,9%. Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua đường bưu điện là 596 hồ sơ, đạt 11,5%.

Các sở, ban, ngành cơ bản đã thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. Kết quả đã giải quyết 5.132 hồ sơ; trong đó số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn là 4.021 hồ sơ (đạt 78,3%; đã giải quyết đúng hạn 1.111 hồ sơ, đạt 21,7%. 

Đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm rất lịch sự, thân thiện, dễ gần chiếm 100%.


Tác giả: Trần Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video