A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.570 hồ sơ

Tháng 3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.570 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn 4.671 hồ sơ, đạt 83,8%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 899 hồ sơ, đạt 16,2%.

 

Trong tháng, tổng số hồ sơ tiếp nhận để giải quyết 6.907 hồ sơ bao gồm: 680 hồ sơ tháng trước chuyển sang và tiếp nhận mới  6.227 hồ sơ.

Các sở, ban, ngành cơ bản đã thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, số lượng hồ sơ đã giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” trong tháng là 5.418 hồ sơ, đạt 96,7%.

Trong tháng đã nhận và trả kết quả qua đường bưu điện  448 hồ sơ, đạt 8%. Tiếp nhận và giải quyết 2.457 hồ sơ  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

100%, tổ chức, cá nhân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp rất lịch sự, thân thiện, dễ gần. Đánh giá về mức độ hài lòng chung, có 96,04% tổ chức, cá nhân rất hài lòng; 3,96% hài lòng.


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video