A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 4/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết 6.225 hồ sơ

Tháng 4/2021, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng để giải quyết là: 7.790 hồ sơ, trong đó số hồ sơ của tháng 3 chuyển sang là: 1.228 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng là: 6.562 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong tháng là: 6.225 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 5.102 hồ sơ, đạt 81,9%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 1.123 hồ sơ, đạt 18,1%; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tổng số hồ sơ đang giải quyết là: 1.428 hồ sơ, trong đó số hồ sơ chưa đến hạn: 1.347 hồ sơ; số hồ sơ chờ bổ sung, giải trình: 81 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn. Tổng số hồ sơ trả lại để chỉnh sửa bổ sung trong tháng: 137 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua đường bưu điện: 951 hồ sơ, đạt 15,2%. Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã giải quyết trong tháng là: 2.656 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 1.634 hồ sơ, đạt 61,5%; số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 1.849 hồ sơ, đạt 69,6%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 807 hồ sơ, đạt 30,4%; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

 Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong tháng theo phương án “5 tại chỗ” là: 6.173 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 5.057 hồ sơ, đạt 81,9%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 1.116 hồ sơ, đạt 18,1%; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tinh thần thái độ của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức và cá nhân luôn hòa nhã, tận tình, lịch sự; chấp hành tốt các quy định, nội quy, quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm đề ra. Trung tâm đã thực hiện lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm; tổng hợp phiếu đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình trong tháng 4/2021.

Đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp: có 226 phiếu/ tổng 228 phiếu, chiếm 99,12% đánh giá rất lịch sự, thân thiện, dễ gần; 02 phiếu/ tổng 228 phiếu, chiếm 0,88% đánh giá giao tiếp bình thường; Không có phiếu đánh giá không thân thiện và hách dịch, nhũng nhiễu.

Đánh giá chung, có 221 phiếu/ tổng 228 phiếu, chiếm 96,92% đánh giá rất hài lòng; 06 phiếu/228 phiếu, chiếm 2,63% đánh giá hài lòng;  01 phiếu/ 228 phiếu, chiếm 0,45% đánh giá bình thường; Không có phiếu đánh giá Không hài lòng.


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video