A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 9/2021 có 99,03% tổ chức, công dân đánh giá rất hài lòng đối với cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong tháng, hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng để giải quyết là 5.576 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng là 4.572 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết trong tháng là 4.908 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 4.043 hồ sơ, đạt 82,37%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 844 hồ sơ, đạt 17,46%. Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua đường bưu điện 492 hồ sơ, đạt 10,02%.

Cán bộ Bưu điện tỉnh hướng dẫn công dân trả kết quả qua đường bưu điện

Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong tháng đã giải quyết 2.815 hồ sơ. Trong đó có 1.435 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt 50,97%; số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 2.032 hồ sơ, đạt 72,18%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 778 hồ sơ, đạt 27,63.

Trong tháng đã giải quyết 4.771 hồ sơ theo phương án “5 tại chỗ”. Trong đó có 3.930 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 82,37%; 820 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 17,18.

Về tinh thần thái độ của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức và cá nhân luôn hòa nhã, tận tình, lịch sự; chấp hành tốt các quy định, nội quy, quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm đề ra. Trung tâm đã thực hiện lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm.  Theo đó, đánh giá về thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp, có 104 phiếu/ tổng 104 phiếu, đạt 100 % phiếu đánh giá rất lịch sự, thân thiện, dễ gần. Không có phiếu đánh giá giao tiếp bình thường, không thân thiện và hách dịch, nhũng nhiễu. Đánh giá chung, có 103 phiếu/ tổng 104 phiếu, đạt 99,03% đánh giá rất hài lòng;  01 phiếu/ tổng 104 phiếu, đạt 0,97 % đánh giá hài lòng. Không có phiếu đánh giá bình thường và không hài lòng.

                                                                                         


Tác giả: Vũ Minh
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video