A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa

Ngày 16/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 4013/VPCP-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ.

 

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công yêu cầu phải hoàn thành trong quý I, quý II năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại mục II phụ lục kèm theo để đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính còn lại, đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ, đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản bản sao điện tử từ bản chính tại tối thiểu 35% đơn vị cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng câp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4.

Về cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đề nghị rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, các nhân đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 


Tác giả: Thanh Phương
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video