A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh cải cách hành chính

Quý I năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiều lĩnh vực thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là lĩnh vực Tài chính, Tư pháp; lĩnh vực đất đai tiếp tục có nhiều chuyển biến khá tích cực, đã giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân.

Quý I năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiều lĩnh vực thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là lĩnh vực Tài chính, Tư pháp; lĩnh vực đất đai tiếp tục có nhiều chuyển biến khá tích cực, đã giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân.

TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã hướng dẫn, tiếp nhận gần 25.200 hồ sơ TTHC. Số hồ sơ được giải quyết là 24.928 hồ sơ; trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 24.093 hồ sơ; trước hạn là 732 hồ sơ; 103 hồ sơ quá hạn. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 268 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trong hạn giải quyết là 268 hồ sơ; không có hồ sơ đang giải quyết quá hạn.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến của huyện đã đạt được một số kết quả nhất định, trong quý I năm 2022, toàn huyện có 1.224 hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử.

Trong thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; tổ chức tốt việc triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo phương thưc ”5 tại chỗ” đối với các TTHC 4 thuộc thẩm quyền giải quyết. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc.


Tác giả: T.Nam
Nguồn:Tin ngắn 50.000 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video