A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến Xương: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, huyện Kiến Xương triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Thời gian qua, huyện Kiến Xương triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Trong quý I/2022, Bộ phận tiếp nhận cấp huyện đã tiếp nhận 911 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó 100% hồ sơ đều giải quyết đúng hạn. Tại cấp xã, Bộ phận tiếp nhận đã tiếp nhận 41.238 hồ sơ, đã giải quyết 41.101 hồ sơ, đúng hạn là 41.099 hồ sơ.

Thời gian qua, huyện còn chú trọng hiện đại hóa nền hành chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết việc hành chính, triển khai ứng dụng hiệu quả mạng văn phòng phiên bản mới và ứng dụng thành thạo phần mềm hành chính công; tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thời gian qua, 90% văn bản trao đổi qua mạng văn phòng điện tử liên thông được ký số góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh triển khai hướng dẫn chữ ký số, chứng thư số đồng bộ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành việc gửi nhận và sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy.

Đến nay, 98 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách huyện và 32 xã, thị trấn đã thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, cập nhật, quản lý thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo nội dung chương trình và phần mềm quản lý của các đơn vị đã trang bị nhằm thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công. 

Trong thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đặc biệt trong việc thực hiện TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Thực hiện tốt kiểm soát TTHC, rà soát, kiến nghị những thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo hết hiệu lực...


Tác giả: T.Anh
Nguồn:Tin ngắn 50.000 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 37 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video