A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sáng ngày 8/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (Tổ công tác) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thứ nhất, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp.

Sáng ngày 8/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (Tổ công tác) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thứ nhất, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp. Dự phiên họp tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Tại phiên họp đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt danh sách Tổ công tác gồm 15 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Chỉ đạo xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và HĐTV cải cách thủ tục hành chính về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách... 

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính những tháng cuối năm 2023, phiên họp đã thảo luận, đề ra các chủ trương, giải pháp và thông qua 7 nhóm nhiệm vụ chung; 4 nhóm nhiệm vụ và 21 nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, cơ quan ngang bộ; 6 nhóm nhiệm vụ của các địa phương. Với mục tiêu trọng tâm sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD,TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp TTHC đã được phê duyệt. Tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách của bộ, ngành, địa phương. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp... 

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các thành viên của Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, các giấy tờ công dân và phân cấp TTHC đã được phê duyệt. Đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hàng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về quy định, TTHC. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC. Thành lập tổ công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính của bộ, cơ quan bảo đảm thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách của bộ, ngành, địa phương. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân,doanh nghiệp.


Tác giả: Hà Linh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video