A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày 12/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1486/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Để có thể nâng cao chất lượng xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, theo hướng lấy người dân làm trung tâm, cần thiết phải kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tự động hoá việc xác minh, điền thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Ngày 25/02/2021, Bộ Công an đã khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác chính thức trên diện rộng từ ngày 01/7/2021.

Để triển khai kết nối trên diện rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả ngay từ ngày 01/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau:

 Về kết nối kỹ thuật: Rà soát kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với các ứng dụng trong nội bộ thông qua mạng WAN hoặc Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh và với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thông qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thời gian hoàn thành ngày 16/5/2021.  Hoàn thành thử nghiệm kết nối LGSP của tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Bộ TT&TT đề nghịrRà soát, triển khai hoạt động giám sát, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin của tỉnh phục vụ kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành ngày 16/5/2021.

Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh Tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thử nghiệm kết nối với LGSP của tỉnh để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trước hết, ưu tiên triển khai cho 236 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, có nhu cầu khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Tác giả: Hà Linh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video