A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC của BGTVT

Ngày 16/6/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 1020/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2021.

 

Cụ thể, tháng 7/2021, Văn phòng Bộ chủ trì rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia, đảm bảo các thủ tục hành chính đã được ban hành được cập nhật trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.

Đồng thời, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện rà soát, xây dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tháng 8/2021, trong đó: Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính được giải quyết tại Cơ quan Bộ; Tổng cục, các Cục chủ trì xây dựng, ban hành quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính được giải quyết tại đơn vị.

Bên cạnh đó, trong quý III,IV/2021, hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng, nâng cấp đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó: Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng hợp phần giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; các nghiệp vụ cơ bản xử lý thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ; Kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ với phần mềm nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; cập nhật hệ thống khi thủ tục hành chính có sự thay đổi.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tác giả: Vũ Minh
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video