A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về thủ tục hành chính về lĩnh vực kho bạc nhà nước

 

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

 

Theo đó, Nghị định này quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, bao gồm: thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP); thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Các thủ tục gồm: Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước; Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước; Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước; Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Các mẫu biểu thực hiện thủ tục hành chính được quy định cụ thể tại nghị định này.

Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.

Hà Thúy


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video