1. BQL các Khu kinh tế và KCN

 Trưởng ban: Vũ Kim Cứ
Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình.
Điện thoại: 02273.644.665 Fax: 02273.644.872
http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn

2. Công an tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh: Trần Văn Phúc

Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình

Đường dây nóng: 113.

Trực ban CA Tỉnh: 02273.870123

Cứu hỏa: 114

Cảnh sát truy nã tội phạm: 02273.870365

Hướng dẫn làm CMND: 02273.870155

Hướng dẫn đăng ký xe:02273.870281

Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 02273.870333

http://congan.thaibinh.gov.vn

3. Sở Công Thương

Giám đốc : Trần Huy Quân

Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 02273.831.903
Fax: 02273.836.184
Email: thaibinhitd@viettel.vn

http://socongthuong.thaibinh.gov.vn

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc: Nguyễn Viết Hiển
Địa chỉ: Đường 30/6 phường Đề Thám ,Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831798   Fax: 02273.847531

Email: admin@thaibinh.edu.vn

http://thaibinh.edu.vn

5. Sở Giao thông Vận tải

Giám đốc: Trần Quang Triển

Địa chỉ: Số 414, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Điện thoại:02273.645.677

Email: sgtvtthaibinh@yahoo.com.vn

http://sogtvt.thaibinh.gov.vn/

6.Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giám Đốc: Thái Thị Thu Hường

Địa chỉ mail: dhky.skhdt@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Số 233, đường Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.774 Fax: 0227.3830.326 

http://sokhdt.thaibinh.gov.vn

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Giám đốc: Trịnh Quang Hiệp

Địa chỉ: Km số 2, Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Tel: 0227.836795 - 834443 - 839950 ; Fax: (0227.834092

Email: sokhcntb@yahoo.com

http://sokhcn.thaibinh.gov.vn

8. Sở Lao động TBXH

Giám đốc: Phí Ngọc Thành

Địa chỉ : Số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.
Điện thoại: 0227.831.398; Fax: 0227.831.821
Email: vpsoldtbxh.thaibinh@gmail.com

http://soldtbxh.thaibinh.gov.vn

9. Sở Nội vụ

Giám Đốc: Phạm Văn Nghiêm

Địa chỉ: Số 8 phố Lê Lợi,  thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 02273731.615 , Fax:0227.3739.951

http://sonoivu.thaibinh.gov.vn

10.Sở Nông nghiệp và PTNT

Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến

Địa chỉ: Số 01 – Lê Lợi – TP. Thái Bình
Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227.3836.173
Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn
http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn

11.Sở Tài chính

Giám đốc: Phạm Hồng Tùng

Địa chỉ:  Phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3831.733, Fax:0227.3846.287.

http://sotaichinh.thaibinh.gov.vn

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc: Nguyễn Văn Trường

Ðịa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Ðiện thoại: 0227.3831.239 Fax: 0227.3834.000
Email: stnmt@thaibinh.gov.vn
http://sotnmt.thaibinh.gov.vn

13. Sở Tư pháp

Giám đốc: Trần Hữu Hiệp

Địa chỉ: Số 6 - Phố Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. 
Số điện thoại: 0227.3731.784 - Fax: 0227.3731.784
http://sotuphap.thaibinh.gov.vn

14. Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc: Đỗ Như Lâm

Địa chỉ mail: dnhlam@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Số 431, Đường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Binh, tỉnh Thái Bình. Điện thoại 0227.3743.787 - Fax: (0227) 3743.787 
Email: sotttt@thaibinh.gov.vn

https://sotttt.thaibinh.gov.vn/

15.Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Giám đốc: Trương Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ mail: tthhanh.svhttdl@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Số 231, Phố Hai Bà Trưng , TP Thái Bình
Điện thoại: 0227.3831.461 Fax: 0227..3831.461
Email: thaibinhitd@viettel.vn
http://sovhttdl.thaibinh.gov.vn

16 .Sở Xây dựng

Giám đốc: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227..3836.173
Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn
http://soxaydung.thaibinh.gov.vn

17.Sở Y tế

Giám đốc:  Phạm Quang Hòa

Địa chỉ: 239 Hai Bà Trưng — Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227-3831392, Fax: 0227.-3830.623.

http://soyte.thaibinh.gov.vn

18.Thanh tra tỉnh

Chánh Thanh tra: Trần Trung Dũng

Địa chỉ: Số 02, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3838.227, Fax: +84.0227.3838.227.

http://thanhtra.thaibinh.gov.vn

19. Kho bạc nhà nước Thái Bình.

 Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Hải .

 Địa chỉ: Số 134, Đường Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình

Số điện thoại: 02273 835 669. 

Địa chỉ email: kbnn-thaibinh@vst.gov.vn.