Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Địa chỉ: Tổ 7, đường 10C, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.606.172; Fax: 02273.831.194

 

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Địa chỉ: Số 01, Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273831.098; Fax: 02273.831.262

 

Tòa án nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 76 đường Kỳ Đồng, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.837216

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Địa chỉ: Số 77, Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.337; Fax: 02273.833.611

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Địa chỉ: Số 08, Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.680; Fax: 02273.833.611

 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Địa chỉ: Số 126, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.247; Fax: 02273.831.247

 

Hội nông dân tỉnh

Địa chỉ: Số 08, đường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.643.648, Fax: 02273643.648

 

Liên đoàn lao động tỉnh

Địa chỉ: Số 17, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.397; Fax: 02273.845.011

 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 15, Phố Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.283; Fax: 02273.835.588

Website: tinhdoanthaibinh.vn

 

Hội cựu chiến binh tỉnh

Địa chỉ: Số 142, Lê Lợi, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.833.450

 

Kho bạc Nhà nước

Địa chỉ: Số 134, Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.840.380, Fax: 02273.840.380

 

Ngân hàng Nhà nước

Địa chỉ: Số 06, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.542; Fax: 02273.645.117

 

Cục thuế tỉnh

Địa chỉ: Số 136 Đường Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo,Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273).830.661. Fax:02273).830.661

Website: http://thaibinh.gdt.gov.vn

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ: Số 07, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.735.442; Fax: 02273.736.119

 

Chi cục Hải quan Thái Bình

Địa chỉ: Đường Long Hưng, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.745.015; Fax: 02273.745.015

 

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Địa chỉ: Số 286, đường Trần Thánh Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: