• :
  • :
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Khắc Thận
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận
Ngày tháng năm sinh 15/03/1974
Giới tính Nam
Địa chỉ Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh. b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: - Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. - Tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; thi đua khen thưởng; quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, vốn đầu tư; quyết định giao đất. - Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đô thị và nông thôn. - Chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. - Đối nội, đối ngoại. - An ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương. - Chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quỵết khiếu nại tố cáo của công dân; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. - Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực. c) Theo dõi và chỉ đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh. d) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng một số Ban Chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng quan trọng của tỉnh. đ) Giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban, cơ quan, Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. (Theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh)

.

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.460
Hôm qua : 11.271
Bài viết được quan tâm