• :
  • :
mic
Thông tin chi tiết:
Hà Tiến Thăng
Chánh Văn Phòng Hà Tiến Thăng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.702
Hôm qua : 17.579
Bài viết được quan tâm