• :
  • :
mic
UBND Tỉnh
Đặng Trọng Thăng
Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Thị Lĩnh
Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Hoàng Giang
Tỉnh ủy viên -Phó Chủ tịch UBND tỉnh
LĐ Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Khắc Thận
Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Thị Lĩnh
Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đặng Trọng Thăng
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Hoàng Giang
Tỉnh ủy viên -Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đặng Trọng Thăng
Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Thị Lĩnh
Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Hoàng Giang
Tỉnh ủy viên -Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.839
Hôm qua : 6.356
Bài viết được quan tâm