10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 263-BC/TU

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1606-CV/TU

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban hành: 31/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 120-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11--2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban hành: 30/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 259-BC/TU

Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.

Ban hành: 10/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 257-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 579-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 577-TB/TU

Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra và làm việc với Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Thông tri số 15-TT/TU

Thông tri về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 29/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: