10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 259-BC/TU

Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.

Ban hành: 10/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 257-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 579-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 577-TB/TU

Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra và làm việc với Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Thông tri số 15-TT/TU

Thông tri về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 29/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Đề án số 09-ĐA/TU

Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình số 29-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình hành động số 30-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị khoá XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file: