10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch 73-KH/TU

Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 84 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Thông báo 716-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Diêm Điền và vùng phụ cận theo tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025

Ban hành: 30/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Công văn 1107-CV/TU

Công văn số 1107-CV/TU về việc tổ chức đợt vận động ủng hộ, giúp đỡ xây dựng "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới".

Ban hành: 30/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định 1599-QĐ/TU

Quyết định số 1599-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ban hành: 30/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị 22-CT/TU

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2014

Ban hành: 26/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị số 21-CT/TU

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán năm 2014.

Ban hành: 20/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chương trình hành động 34-CTr/TU

Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều

Ban hành: 20/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Kế hoạch 74-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

Ban hành: 12/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Báo cáo 165-BC/TU

Về kết quả thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Ban hành: 02/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Thông báo số 700-TB/TU

Về việc tiếp nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc tại thành phố Thái Bình.

Ban hành: 28/11/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file: