10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3370/QĐ-UBND

Quyết định số 3370/QĐ-UBND về Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Chỉ thị số 03-CT/TU

Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2016

Ban hành: 30/12/2015

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 3355/QĐ-UBND

Quyết định số 3355/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch phát triển phục hồi chức năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 30/12/2015

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Thông báo 36-TB/TU

Thông báo 36-TB/TU về kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX

Ban hành: 25/11/2015

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Công văn số 51-CV/TU

Công văn số 51-CV/TU về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông.

Ban hành: 03/11/2015

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 05-BC/TU

Báo cáo số 05-BC/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ban hành: 26/10/2015

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 955-TB/TU

Thông báo tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh

Ban hành: 14/05/2015

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 946-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2015 và bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Ban hành: 16/04/2015

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

936-TB/TU

Thông báo tuyển chọn các chức danh cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý tháng 3-2015.

Ban hành: 24/03/2015

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 29-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa, bảo vệ an toàn lúa xuân năm 2015

Ban hành: 18/03/2015

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: