10 kết quả được tìm thấy

Thông tri số 15-TT/TU

Thông tri về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 29/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Đề án số 09-ĐA/TU

Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quy định số 17-QĐi/TU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh uỷ

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình số 29-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình hành động số 30-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị khoá XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Chương trình số 27-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình số 28-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2019

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 566-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 32, ngày 21-12-2018.

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Chỉ thị số 22-CT/TU

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an năm 2019.

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 565-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: