6 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 259-BC/TU

Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.

Ban hành: 10/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 257-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 579-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 577-TB/TU

Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra và làm việc với Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file: