10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 615-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình như với quy mô đường cấp II đồng bằng đoạn từ Km9+76 đến Km42+607

Ban hành: 04/03/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 609-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; huyện Tiền Hải và huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 25/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 608-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sau kỳ nghỉ Tết

Ban hành: 25/02/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 259-BC/TU

Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.

Ban hành: 10/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 579-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 577-TB/TU

Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra và làm việc với Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải.

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Thông báo số 566-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 32, ngày 21-12-2018.

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 565-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 555-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 05-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Ban hành: 03/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 538-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban hành: 06/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file: