3 kết quả được tìm thấy

Đề án số 09-ĐA/TU

Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Đề án số 07-ĐA/TU

Đề án về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trước yêu cầu mới.

Ban hành: 07/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Đề án số 05-ĐA/TU

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: