6 kết quả được tìm thấy

Công điện số 14-CĐ/TU

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ban hành: 23/02/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 09-CĐ/TU

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống cơn bão số 4 và bệnh Lùn sọc đen hại lúa.

Ban hành: 15/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 21-CT/TU

Chỉ thị về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe.

Ban hành: 09/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 08-CĐ/TU

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống bệnh Lùn sọc đen gây hại lúa mùa năm 2018

Ban hành: 02/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 05-CĐ/TU-UBND

Công điện khẩn của Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Ban hành: 11/06/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 13-CĐ/TU

Công điện số 13-CĐ/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Mùa năm 2014

Ban hành: 08/08/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: