10 kết quả được tìm thấy

Chương trình số 29-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình số 27-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình số 28-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2019

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình số 24-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 23-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 18-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 19-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 16-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 12-CTr/BCĐ

Chương trình của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021.

Ban hành: 16/06/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chương trình 08-CTr/TU

Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX.

Ban hành: 09/06/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: