4 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 07-KH/BCĐ

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2017.

Ban hành: 20/03/2017

Lãnh đạo ký: TB: Nguyễn Hồng Chuyên

Tải file:

Thông báo số 01-TB/BCĐTTĐN

Thông báo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thai Bình.

Ban hành: 31/10/2016

Lãnh đạo ký: Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 02-QĐ/BCĐTTĐN

Quyết định của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/10/2016

Lãnh đạo ký: Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo 03-BC/BCĐTTĐN

Báo cáo công tác chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình 9 tháng năm 2016.

Ban hành: 31/10/2016

Lãnh đạo ký: Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file: