Nghị định số 05/2018/NQ-HĐND
Số ký hiệu 05/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 12/07/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 12/07/2018
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh
File đính kèm