Kế hoạch số 75-KH/TU
Số ký hiệu 75-KH/TU Ngày ban hành 09/05/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 09/05/2018
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
File đính kèm