Báo cáo số 191-BC/TU
Số ký hiệu 191-BC/TU Ngày ban hành 29/05/2018
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 29/05/2018
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Thái Bình.
File đính kèm