Báo cáo số 207-BC/TU
Số ký hiệu 207-BC/TU Ngày ban hành 12/07/2018
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 12/07/2018
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
File đính kèm