Kế hoạch số 86-KH/TU
Số ký hiệu 86-KH/TU Ngày ban hành 30/07/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 30/07/2018
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
File đính kèm