Kế hoạch số 120-KH/TU
Số ký hiệu 120-KH/TU Ngày ban hành 30/01/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 30/01/2019
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11--2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
File đính kèm