10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 548/QĐ-UBND

Thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận và công chức đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Ban hành: 21/02/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 589/UBND-NNTNMT

Hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trong năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công điện số 03/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng chống bện Dịch tả lợn tại Châu Phi

Ban hành: 20/02/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 519/QĐ-UBND

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 529/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả và chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất ở tại xã Thái Xuyên huyện Thái Thụy (khu đất bến xe chợ Lục cũ)

Ban hành: 18/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 14/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 11/2/2019 đến ngày 17/2/2019 của UBNd tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 18/02/2019

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Quyết định số 528/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả và chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 18/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 524/QĐ-UBND

Phê duyệt vùng bảo vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Ban hành: 18/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 527/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường

Ban hành: 18/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 517/QĐ-UBND

Phê duyệt Danh sách bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã còn thiếu của các huyện : Đông Hưng, Vũ Thư

Ban hành: 15/02/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: