10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 07/KH-UBND

Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 75/QĐ-UBND

Cho Công ty cổ phần thương mại Thành Đạt thuê đất tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 76/QĐ-UBND

Thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 04/CT-UBND

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 74/QĐ-UBND

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với công trình nhóm 1 cho các xã thuộc các huyện : Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 62/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy

Ban hành: 08/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 71/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Khu Nhân Cầu I, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà

Ban hành: 08/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 63/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường

Ban hành: 08/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Chỉ thị số 03/CT-UBND

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên đán Kỷ hợi và mùa Lễ Hội Xuân 2019

Ban hành: 07/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 54/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 07/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: