10 kết quả được tìm thấy

3673/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động.

Ban hành: 31/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3674/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với Báo cáo viên cấp xã.

Ban hành: 31/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3167/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Ban hành: 31/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3152/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Bảng giá đất và Quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013.

Ban hành: 29/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3151/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định tạm thời mức phụ cấp tăng thêm đối với Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Ban hành: 29/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

21/2012/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 28/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3120/UBND-TH

V/v:Triển khai sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông

Ban hành: 28/12/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3115/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013.

Ban hành: 27/12/2012

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

3116/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013.

Ban hành: 27/12/2012

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

3086/QĐ-UBND

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Ban hành: 26/12/2012

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file: