10 kết quả được tìm thấy

3061/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các công trình nhóm 1 ( đợt 2, từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/01/2014). Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3570/UBND-VX

Công văn về việc truyền hình trực tiếp khai mạc Lễ hội Đền Trần. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3571/UBND-VX

Tăng cường các hoạt động chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3060/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch bổ sung phân bổ xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các công trình nhóm 1 ( đợt 2, từ ngày 01/01/2014/2014 đến ngày 25/01/2014). Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3067/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3591/UBND-TH

Báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3061/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các công trình nhóm 1 ( đợt 2, từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/01/2014). Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3570/UBND-VX

Công văn về việc truyền hình trực tiếp khai mạc Lễ hội Đền Trần. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3571/UBND-VX

Tăng cường các hoạt động chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3060/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch bổ sung phân bổ xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các công trình nhóm 1 ( đợt 2, từ ngày 01/01/2014/2014 đến ngày 25/01/2014). Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2013

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file: