10 kết quả được tìm thấy

3255/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt thuê đất để xây dựng chợ thực phẩm sạch tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

34/2014/QĐ-UBND

Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3214/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã, thị trấn thuộc các huyện: Hưng Hà, Thái Thụy và Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3271/QĐ-UBND

V/v cho phép UBND xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ được chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3994/UBND-NNTNMT

Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3253/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

3239/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy để xây dựng Trụ sở làm việc tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3254/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH Vân anh thuê đất bổ sung tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

3213/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

3255/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt thuê đất để xây dựng chợ thực phẩm sạch tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: