10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3390/QĐ-UBND

Quyết định số 3390/QĐ-UBND về việc cho phép UBND xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ được sử dụng đất để mở rộng Trường Mầm non

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3392/QĐ-UBND

Quyết định số 3392/QĐ-UBND về việc cho phép UBND xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường Mầm non

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3385/QĐ-UBND

Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc cho phép UBND xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ được sử dụng đất để xây dựng sân thể thao

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3384/QĐ-UBND

Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH may công nghiệp Tuấn Hương thuê đất để xây dựng xưởng may xuất khẩu tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3387/QĐ-UBND

Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc cho phép UBND xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường Mầm non

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3388/QĐ-UBND

Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Vũ An, huyện Kiến Xương để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3355/QĐ-UBND

Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển phục hồi chức năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3397/QĐ-UBND

Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016

Ban hành: 31/12/2015

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3332/QĐ-UBND

Quyết định số 3332/QĐ-UBND về việc giao đất cho Hội Phật tử và nhân dân thôn An Ký để xây dựng chùa An Ký tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 30/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3306/QĐ-UBND

Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016

Ban hành: 29/12/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: