10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 4172/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 31/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 4170/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Sân thể thao thôn Liên Hiệp

Ban hành: 31/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 4204/QĐ-UBND

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 31/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 4208/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công thuê đất tại phường Quang Trung, TP Thái Bình

Ban hành: 31/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 4207/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Trung An, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn Bồn Thôn

Ban hành: 31/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 4209/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Linh Đàm tại Thái Bình, tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ban hành: 31/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4901/UBND-NC

Về việc tổ chức tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 4125/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 87/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình năm 2017

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công điện số 20/CĐ-UBND

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: