10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3567/QĐ-UBND

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3566/QĐ-UBND

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018

Ban hành: 31/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3574/QĐ-UBND

Phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025

Ban hành: 31/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 3515/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2, và các công trình phụ trợ cho các xã, phường thuộc huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3517/QĐ-UBND

Phê duyệt "Đề án xây dựng vùng cơ sở an toàn dích bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại tỉnh Thái Bình"

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3516/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc huyện: Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư, Đông Hưng

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Chỉ thị số 32/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3527/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho UBND huyện Thái Thụy để xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Diêm Hộ, xã Thái Thượng, huyện Thái Thuy (giai đoạn 1)

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3563/QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất thu hồi của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ y tế Thái Bình tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3564/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: