10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 04/CT-UBND

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 03/CT-UBND

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên đán Kỷ hợi và mùa Lễ Hội Xuân 2019

Ban hành: 07/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 02/CT-UBND

Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Ban hành: 05/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 01/CT-UBND

Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 21/CT-UBND

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 21/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Chỉ thị số 20/CT-UBND

Đẩy mạnh chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 05/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 19/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Ban hành: 29/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 18/CT-UBND

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc xe hơp đồng trá hình tuyến xe cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch động vật và ngăn ngừa sự xâm nhiễm bệnh Dịch và tả lợn Châu Phi vào tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 14/CT-UBND

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ban hành: 29/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: