10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 117/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 25/12/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Thông báo số 106/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 04/12/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Thông báo số 548-TB/TU

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 31

Ban hành: 29/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 103/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 26/11/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Thông báo số 93/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 29/10-04/11/2018

Ban hành: 06/11/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Thông báo số 89/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 22/10-28/10/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 30/10/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Thông báo số 61/TB-VP

Ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở lao động thương binh và XH báo cáo về tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng

Ban hành: 26/10/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Văn Huy

Tải file:

Thông báo số 86/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15/10-21/10/2018 của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 23/10/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Thông báo số 84/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 08/10-17/10/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 15/10/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 58/TB-VP

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 03/10/2018

Ban hành: 10/10/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file: